4 kroki do certyfikatu

Zasady certyfikacji

Proces certyfikacji polega na wykazaniu, że firma aspirująca do bycia częścią projektu Polskiego Śladu zwiększa potencjał gospodarczy naszego kraju czyli – jest prawdziwie polską firmą. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z opłatą, która jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników w firmie.

Certyfikaty mogą dostać małe, średnie i duże firmy, które dobrowolnie zgłoszą się do projektu i spełnią następujące wymogi formalne:

  • są zarejestrowane w Polsce;
  • przynależą w całości bądź w przeważającej części do polskiego kapitału (polski właściciel lub min. 51% udziałów w polskich rękach);
  • są niezależne od podmiotów zagranicznych.

Firmy spełniające kryteria certyfikacji firmy mogą ubiegać się o certyfikację konkretnych produktów (nawet jeśli nie zamierzają nabywać certyfikatu dla firmy), jeśli produkty te:

  • są wytwarzane na terytorium Polski (warunek obligatoryjny);
  • są wykonane z polskich surowców w min. 51% (warunek preferowany).

Korzyści

CERTYFIKACJA FIRMY

Dotyczy firm o profilu usługowym i produkcyjnym

CERTYFIKACJA PRODUKTU

Dotyczy firm o profilu produkcyjnym