1. Czym jest idea

Polski Ślad abroad ma objąć ekonomiczne przedsięwzięcia Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, które utożsamiając się z Polską prowadzą swoje firmy za granicą i to jest ich główne pole działania. Jest znakiem pokazującym kulturową łączność biznesu z Polską, wskazującym na wrażliwość właścicieli na hasła patriotyzmu ekonomicznego. Polski Ślad abroad ma być drogowskazem dla Polaków żyjących poza granicami kraju oraz dla podróżujących za granicę polskich obywateli. Chcemy, by polskie firmy za granicami kraju, czyli firmy należące do polskich obywateli lub osób polskiego pochodzenia, były wizytówkami polskiej innowacyjności, przedsiębiorczości, zaradności. Aby zaprzeczały one negatywnym stereotypom i budowały pozytywny wizerunek Polski. Wykluczamy jednak przypadki, gdy Polacy posiadając firmę za granicą, działają w Polsce.

  1. Cele projektu za granicą
  1. Tworzenie w danym kraju lokalnych sieci osób ekonomiczne związanych z Polską.
  2. Tworzenie naturalnych odbiorców usług i produktów, które powstają w Polsce w ramach ojczystego Polskiego Śladu.
  3. Wzmocnienie ekonomiczne Polski i budowanie ponadpaństwowych polskich sieci ekonomicznych.
  4. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej osób polskiego pochodzenia rozsianych po świecie oraz podnoszenie różnorodnych polskich kapitałów (społecznego, symbolicznego, ekonomicznego).
  5. Doprowadzenie do współpracy gospodarczej pomiędzy sobą polskich firm na całym świecie.

Cennik standardowy za

pierwszy rok trwania umowy

Liczba zatrudnionych pracowników

CENA REGULARNA

1 – 20

348,60 zł

21 – 50

908,60 zł

51 – 100

1 328,60 zł

101 – 500

3 148,60 zł

501 – 1000

5 668,60 zł

1001 -< …

9 868,60 zł

Przy przedłużaniu umowy naliczany jest rabat 15% od ceny regularnej.

|Formularz zgłoszeniowy firmy - Polski Ślad za granicą

  • Opcjonalnie
  • Format pliku: jpg, gif, png, pdf
  • (* - wyjątkiem jest sprzedaż dóbr i usług, które nie mogą być wytworzone/realizowane w Polsce)