W gronie firm zostawiających pozytywny ślad w polskiej gospodarce witamy warszawską Pracownię Synergii. Celem jej działalności jest wszechstronna pomoc przedsiębiorcom z różnych branż w pokonywaniu ich wyzwań biznesowych.

ZNALEŹĆ SYNERGIĘ, BY 2+2 ZAWSZE DAŁO 5

Pracownia Synergii wspomaga swoich klientów na wielu polach. Zawsze w danej firmie stara się znaleźć synergię poprzez kompleksowy audyt i wskazanie, które działania powinno się podejmować wspólnie, by ich efekt był skuteczniejszy niż suma oddzielnych działań (2+2=5).

Oferta Pracowni Synergii obejmuje dodatkowo:

  • opracowanie tzw. planu żeglugi, czyli strategii brandingu i rozwoju firmy;
  • opracowanie efektywnej strategii komunikacji i działań PR;
  • audyt strony internetowej (nie tylko pod kątem estetyki i treści, ale także bezpieczeństwa i technicznej spójności);
  • audyt działań reklamowych podejmowanych przez klienta;
  • opracowanie i sformułowanie idei stanowiącej podstawę działań danej firmy;
  • audyt kosztów prowadzenia firmy wraz z optymalizacją.

Twórcy Pracowni Synergii podkreślają, że na tle konkurencji wyróżniają ich dwa główne aktywa: kompetentni współpracownicy i szeroka baza kontaktów, które wykorzystują w codziennej pracy nad sukcesem swoich klientów.

Swoje usługi Pracownia Synergii kieruje do firm z całej Polski.

www.PracowniaSynergii.pl