Misja

Program Polski Ślad stawia sobie za cel propagowanie patriotyzmu ekonomicznego, tj. podejmowania świadomych decyzji ekonomicznych, zarówno makro-, jak i mikroekonomicznych
Podstawowe dążenia
 • wspierać i wyróżniać polskich przedsiębiorców, aby mogli efektywnie konkurować z zagraniczną konkurencją, rozpoznawać się na rynku i współpracować;
 • wpływać na decydentów w dziedzinie gospodarki, aby kierowali się dobrem i interesem polskich firm, stawiając go zawsze na pierwszym miejscu.
Etapy programu

Rośniemy, koncentrujemy się na:

 • certyfikacji polskich firm i produktów, tj. na powiększaniu polskośladowej bazy firm, aby firmy te mogły rozpoznawać się na rynku i współpracować;
 • promocji samego programu: używamy do tego celu przede wszystkim naszych kanałów społecznościowych (Fb, Twitter, Instagram), stron internetowych (Towarzystwa Biznesowe SA, Polski Ślad) i czasopisma Merkuryusz Towarzystw Biznesowych. O wszelkich innych ciekawych akcjach promocyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Krzepniemy

To faza nadchodząca – budujemy w niej strukturę na potrzeby wewnętrznej komunikacji pomiędzy członkami Polskiego Śladu, aby wspólnie oddziaływać na decydentów w dziedzinie polskiej gospodarki.

Na obecnym etapie nasza działalność praktyczna polega głównie na
 1. Certyfikacji prawdziwie polskich firm, które płacą podatki w Polsce i są niezależne od obcych kapitałów.
 2. Certyfikacji konkretnych produktów, wytwarzanych na terytorium RP przez polskie firmy.

Certyfikowane firmy mają prawo do użytkowania znaku Polskiego Śladu zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminie i w umowie.

Patriotyzm konsumencki

Ważnym aspektem programu jest wsparcie patriotyzmu konsumenckiego, poprzez skierowanie akcji promocyjnej do zorientowanych patriotycznie konsumentów. Znak Polskiego Śladu jest w tym przypadku drogowskazem informującym o narodowości kapitału stojącego za firmą, albo też o miejscu wytwarzania konkretnego produktu.

Głównym ekspertem merytorycznym Polskiego Śladu jest dr Joanna Szalacha-Jarmużek z Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z Torunia, która zaproponowała definicję „polskości” firm i produktów, w oparciu o którą działa system certyfikacji Polskiego Śladu.

Zapraszamy do zakładki Certyfikacja.

POLSKI ŚLAD TO
 • misja
 • identyfikacja wizualna (m.in. logo na etykietach produktów, naklejki, specjalny certyfikat jakości)
 • ogólnodostępna baza polskich firm
 • media społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter)
 • doroczny plebiscyt Husarii Polskiego Biznesu z Uroczystą Galą Podsumowującą

Polski Ślad jest inicjatywą całkowicie apolityczną oraz nie powiązaną z żadną opcją ideologiczną. Wierzymy, że razem możemy zaspakajać nasze potrzeby konsumenckie, osiągać zyski w biznesie i jednocześnie pozytywnie wpływać na wspólnotowy wymiar naszego życia. Zostawiając Polski Ślad, działamy z korzyścią dla Polski  i dla siebie.

 

 

Już 111 wydanych certyfikatów!

Ciekawostki

Polacy szczególnie mocno czują się zachęceni polskim pochodzeniem w przypadku artykułów spożywczych, mebli oraz produktów bankowych i ubezpieczeniowych.
Artykuły spożywcze to kategoria produktów, które charakteryzują się największym „zakupowym patriotyzmem” wśród Polaków.
Zdecydowanie częściej jako polskie wskazywane są te produkty, których nazwy są polsko brzmiące.
64% badanych uważa kraj pochodzenia produktu za ważny czynnik przy zakupie artykułów spożywczych.
Dla kategorii kojarzonych z zaawansowaną technologią, produktami laboratoryjnymi czy chemicznymi pochodzenie nie jest aż tak ważne.
Sześciu na dziesięciu Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu marki.
*Informacje pochodzą z raportu Open Research z kwietnia 2016 roku.